Codul etic si de integritate

CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE

Declaratii de avere si de interese 2018

Nr. crt Nume şi prenume Declaratie avere Declaratie Interese
  Alesi locali
 1. GHENEA VIOREL click! click!
 2. STANCIU ZANFIR click! click!
 3. GURĂU IFTENE click! click!
 4. VASILE IOAN click! click!
 5. TĂRBUC VIOREL click! click!
 6. GHEORGHIȚĂ G.T. click! click!
 7. SASU CORINA click! click!
 8. TĂNASE IONEL click! click!
 9. COSTIN ION click! click!
10. GRIGORE ION click! click!
11. STAVĂR CONSTANTIN click! click!
12. CROITORU COSTEL click! click!
13. MIHĂILESCU MIHAELA click! click!
14. SUVAC GHEORGHE click! click!
   
  Functionari Publici
 1. PATRAȘCU C.M. click! click!
 2. VASILE MARICICA click! click!
 3. FOTIN IULIANA click! click!
 4. BULUC MARIA click! click!
 5. NEAGU LILI-ELENA click! click!
 6. LOVIN LUCIAN click! click!
 7. BĂLAN VALENTINA - M. click! click!
 8. GHEȚU GEORGIAN - M. click! click!
 9. CHIRILĂ CONSTANTIN click! click!